Wednesday, December 5, 2012

சிவகாசி கிளைகளின் மாநாடு

          சிவகாசி SDOP கிளை மற்றும் சிவகாசி OCB கிளை ஆகியவற்றின் கூட்டுக்கிளை மாநாடு 2013 ஜனவரி 12ஆம் நாள் சிவகாசியில் நடைபெற உள்ளது. இடமும், விரிவான நிகழ்ச்சி நிரலும் விரைவில் வெளியிடப்படும்.

No comments:

Post a Comment