Thursday, December 25, 2014

யூனியன் பேங்க் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்

யூனியன் பேங்க் உடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 22-12-2014 இல் இருந்து புதுப்பிக்கப்பட்டு உள்ளது .இது 31-12-2015 வரை அமலில் இருக்கும் MOU படிக்க :-Click Here

No comments:

Post a Comment