அனைவரும் வருக

அனைவரும் வருக
அனைவரும் வருக

Wednesday, September 2, 2015

தர்ணா

மத்திய அமைச்சரவை குழு 20000 கோடி மதிப்பில் ஆன 65000 டவர்களை பிரித்து தனி நிறுவனமாக ஆக்க முடிவு செய்ததை கண்டித்து அனைத்து அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர் சங்கங்கள் இணைந்து 16-09-2015 அன்று மாநில மற்றும் மாவட்ட தலைநகரங்களில் தர்ணா நடத்த முடிவு செய்துள்ளன .

No comments:

Post a Comment