அணி திரள்வோம்

அணி திரள்வோம்
அணி திரள்வோம்

ஆயத்தமாவோம்

ஆயத்தமாவோம்
ஆயத்தமாவோம்

Wednesday, April 8, 2015

டாலர் தேசம்... உலகமயமாக்கலின் பாதிப்பைச் சொல்ல வரும் படம்!

உலகமயமாக்கலின் பாதிப்பைச் சொல்லும் நோக்கில் தமிழில் முதல் முறையாக ஒரு படம் வருகிறது. அதுதான் டாலர் தேசம்.
டாலர் தேசம்... உலகமயமாக்கலின் பாதிப்பைச் சொல்ல வரும் படம்!
செய்தி படிக்க :-Click Here

No comments:

Post a Comment