அணி திரள்வோம்

அணி திரள்வோம்
அணி திரள்வோம்

ஆயத்தமாவோம்

ஆயத்தமாவோம்
ஆயத்தமாவோம்

Thursday, October 16, 2014

விருதுநகர் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்ட காட்சிகள்

மாநில சங்கத்தின் அறைகூவலின்படி போராடும் நெய்வேலி ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு ஆதரவாகவும் நோக்கியோ ஆலையை மூடுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்ட காட்சிகள் 


No comments:

Post a Comment