அனைவரும் வருக

அனைவரும் வருக
அனைவரும் வருக

Saturday, November 22, 2014

வேலை நிறுத்த பிரச்சார பயணம்

22 .11 .2014 இன்று
காலை 1000 மணி அருப்புக்கோட்டை வாயிற் கூட்டம்
நண்பகல் 1200 மணி சாத்தூர் வாயிற் கூட்டம்

No comments:

Post a Comment