வேலை நிறுத்தம்

வேலை நிறுத்தம்
அனைவரும் பங்கேற்போம்

Monday, December 31, 2012

IDA உயர்வு

01.01.2013  முதல் IDA 4.2%  உயர்கிறது. ஆக மொத்தம் IDA 71.5 சதவீதமாக இருக்கும்.

1 comment: