அனைவரும் வருக

அனைவரும் வருக
அனைவரும் வருக

Thursday, June 29, 2017

நமது நியாயமான போராட்டங்களுக்கு தடை விதிக்கும் நிர்வாகத்தைக் கண்டித்து நிர்வாகத்திற்கு கொடுத்து வந்த ஒத்துழைப்பை 01.07.2017 முதல் நிறுத்துவோம்! அனைத்து சங்கங்களின் அறைகூவல்

மாநில சங்க சுற்றறிக்கை எண்:-8 படிக்க :-Click Here

No comments:

Post a Comment