ஆயத்தமாவோம்

ஆயத்தமாவோம்
ஆயத்தமாவோம்

Wednesday, October 26, 2016

பாராட்டு

அனைத்திந்திய மாநாட்டு நிதி திரட்டும் இயக்கத்தில் மாநிலத்தில் இலக்கை எட்டிய முதல் மாவட்டமாக விருதுநகர் வந்ததற்கு மாவட்டத்திற்கு கிடைத்த பாராட்டு .இதை விருதை BSNLEU மாவட்ட ஊழியர்களுக்கு சமர்பிக்கிறோம்.

No comments:

Post a Comment