அனைவரும் வருக

அனைவரும் வருக
அனைவரும் வருக

Thursday, April 7, 2016

தர்ணா

BSNL நிர்வாகம் மற்றும் NFTEயின் கூட்டு சதியை முறியடிக்கவும், BSNL ஊழியர்களுக்கு நியாயமான PLI பெறுவதற்காகவும் 07.04.2016 அன்று விருதுநகரில் நடைபெற்ற தர்ணா போராட்டத்தின் புகைப்படங்கள்.No comments:

Post a Comment