Saturday, April 30, 2016

தோழர் சிவபெருமான் -தோழியர் கீதாஅவர்களின் பணி நிறைவு பாராட்டு

30-04-2016 அன்று பணி நிறைவு செய்த தோழர் சிவபெருமான் -தோழியர் கீதாஅவர்களின்  பாராட்டு விழா புகைப்பட தொகுப்பு 
நமது அனைத்திந்திய உதவி பொது செயலருடன் 


No comments:

Post a Comment