Monday, February 2, 2015

ESS - ERP - Login

            அன்புத் தோழர்களுக்கு நமக்கான இணைய தளங்களில் ESS - ERP - Login இணைக்கப்பட்டுள்ளது. myhr தளத்தைப் பயன்படுத்தியதுபோல் இதனையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

No comments:

Post a Comment