ஆயத்தமாவோம்

ஆயத்தமாவோம்
ஆயத்தமாவோம்

Monday, December 5, 2016

BSNLஐ காக்கும் டிசம்பர் 15 வேலை நிறுத்தத்தை வெற்றிகரமாக்குவோம்!!

துணை டவர் நிறுவனம் தொடர்பாக குழப்பமூட்டும் செய்திகளை அரசும் நிர்வாகமும் பரப்பி வருகிறது. அதனை விளக்கியும் வேலை நிறுத்தத்தின் முக்கியம் தொடர்பாகவும் மத்திய சங்கம் வெளியிட்டுள்ள சுற்றறிக்கையின் தமிழாக்கம் படிக்க :-Click Here

No comments:

Post a Comment