Friday, October 30, 2015

ரோடு ஷோ ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்

29/10/2015 அன்று ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் கிளை சங்கம் கிருஷ்ணன் கோவிலில் ரோடு ஷோ நடத்தியது .மாவட்ட செயலர் தோழர் ரவீந்திரன், கிளை செயலர் தோழர் சமுத்திரம் ,லோக்கல் கவுன்சில் உறுப்பினர் தங்கதுரை ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் .குறுகிய நேரத்தில் 85 சிம்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டன .அதே நாளில்  ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில்  நடைபெற்ற இன்னொரு ரோடு ஷோவில் 23 சிம்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டன 1 MNP பெறப்பட்டது .அதில் நமது தோழர்கள் வெங்கடசாமி மற்றும் திருப்பதி ஆகியோரும் NFTE சங்க தோழர் அழகப்பன் அவர்களும் கலந்து கொண்டனர் .சிறிய நகரில் குறுகிய நேரத்தில் 108 சிம்கள் விற்ற ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் கிளைக்கு மாவட்ட சங்கத்தின் நல் வாழ்த்துக்கள் .

No comments:

Post a Comment