அணி திரள்வோம்

அணி திரள்வோம்
அணி திரள்வோம்

ஆயத்தமாவோம்

ஆயத்தமாவோம்
ஆயத்தமாவோம்

Friday, May 13, 2016

CMD அவர்களின் வாழ்த்து

congratulate Mr Abhimanyu for being elected for BSNL's union election (group C & D)and hope this new change will enhance BSNL for even brighter future.

7 வது சரிபார்ப்பு தேர்தலில் முதன்மை சங்கமாக BSNLEU வெற்றி பெற்றதற்கு நமது பொது செயலர் தோழர் அபிமன்யுவை வாழ்த்தும் நமது CMD 

No comments:

Post a Comment